akcyjny


akcyjny
I [акцийни] adj
акційний
II [акцийни] adj
акціонерний

spółka akcyjna — акціонерне товариство handl, fin.


Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

  • akcyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. akcja w zn. 1.: Akcyjny charakter działalności jakiejś organizacji; w zn. 4.: Powieść akcyjna. ZOB. kapitał akcyjny; spółka akcyjna {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • akcyjny — 1. «odnoszący się do akcji zorganizowanego działania; mający charakter jednorazowej akcji, doraźny» Akcyjny charakter czyjejś działalności. ∆ techn. Turbina akcyjna «turbina, w której czynnik pracujący (woda, para, spaliny) oddaje wirnikowi swoją …   Słownik języka polskiego

  • kapitał akcyjny — {{/stl 13}}{{stl 7}} suma wpłat pieniężnych dokonanych przez akcjonariuszy spółki : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odpowiadać prawnie do wysokości kapitału akcyjnego. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • akcyjnie — przysłów. od akcyjny (tylko w zn. 1) Pracować, działać akcyjnie …   Słownik języka polskiego

  • akcyjność — ż V, DCMs. akcyjnośćści, blm rzecz. od akcyjny (tylko w zn. 1) Akcyjność działania, poczynań, w działaniu, w poczynaniach …   Słownik języka polskiego

  • kapitał — m IV, D. u, Ms. kapitałale; lm M. y 1. ekon. «aktywa finansowe lub rzeczowe mające wartość pieniężną» Pomnażać kapitał. ∆ Kapitał bankowy, akcyjny, monopolistyczny «kapitał, którym rozporządzają banki, spółki akcyjne, monopole» ∆ Kapitał obrotowy …   Słownik języka polskiego